O nauce - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
dla kandydata
Chcemy :
- rozwijać talenty muzyczne Waszych dzieci

- wspomagać artystyczne zainteresowania uczniów

- kształcić ludzi wrażliwych na sztukę

- inspirować do twórczości

- uczyć samodzielnego myślenia

- uczyć systematycznej pracy i obowiązkowości

- uczyć dzieci pracy zespołowej

- pomagać uczniom osiągać sukcesy na ich własną miarę i możliwości
Nasze atuty :
- bogata oferta w zakresie nauki gry na instrumentach

- wykwalifikowana kadra z dużym doświadczeniem i studiami kierunkowymi

- wypożyczalnia instrumentów

- biblioteka

- pracownia lutnicza

- odgrodzony teren szkoły, otoczenie parku i placu zabaw

- klasopracownie

- atmosfera życzliwości tworzona przez pracowników szkoły
Nasze tradycje :
- Koncert nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej

- Koncert Gwiazdkowy

- Koncert Wiosenny

- Koncert Pierwszoklasistów

- wycieczki do Filharmonii  w Kaliszu i Teatru Muzycznego w Poznaniu

- Konkurs Szkolny „ Etiuda ”

- Konkurs z Kształcenia Słuchu „ Co słychać? ”
Nasze osiągnięcia :
- nasi uczniowie to coroczni laureaci konkursów muzycznych
 na szczeblu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym

- osiągamy dobre wyniki w testach  z przedmiotów kształcenia słuchu
 i audycji muzycznych przeprowadzanych przez CEA

- nasi uczniowie i nauczyciele uzyskują wyróżnienia w trakcie
 przeglądów uczniów szkół muzycznych I stopnia
Wróć do spisu treści