Historia Szkoły - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
HISTORIA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAROCINIE

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jarocinie rozpoczęła swą działalność 1 września 1977r.  Została powołana na wniosek Ministra Kultury i Sztuki na wniosek Naczelnika Miasta i Gminy Jarocin. Siedzibą stał się Ratusz Jarociński, a organizację szkoły powierzono Zbigniewowi Obarze. Szkoła jest jedyną publiczną placówką tego typu na terenie powiatu jarocińskiego. Przez dekadę swojej działalności na trwałe wpisała się w krajobraz kultury miasta. Dziesiątkom dzieci i młodzieży umożliwiła zdobycie podstaw edukacji muzycznej, rozwój ich zdolności oraz zainteresowań. Kształcenie muzyczne odbywało się w sekcjach : instrumentów klawiszowych (fortepian, akordeon) instrumentów strunowych (skrzypce, gitara), instrumentów dętych drewnianych (klarnet, saksofon) oraz przedmiotów ogólnomuzycznych. Przez lata Szkoła rozwijała się. Poszerzyła ofertę edukacyjną o sekcję instrumentów dętych blaszanych (trąbkę, waltornię, puzon, flet) oraz perkusję. Planuje również otworzyć klasę altówki.

W 1988r. na skutek zmian organizacyjnych przeniesiono placówkę do budynku przy ulicy Kościuszki 16.

Od 2007 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego siedzibą szkoły został Pałac Radolińskich przy ulicy Park 3.

Liczny udział uczniów w różnorakich konkursach i festiwalach stanowi formę promocji miasta. Wielu absolwentów kontynuuje rozpoczętą w Jarocinie naukę, wybierając drogę kariery artystycznej. Najmłodsi, najzdolniejsi mieszkańcy powiatu doskonalą swoje talenty, kształtują wrażliwość na piękno, przygotowują się do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dotychczas naszą szkołę opuściło 664 absolwentów.

Cieszymy się, że nasi absolwenci zasiadają dziś za pulpitami orkiestr i różnego typu zespołów w kraju i za granicą, są artystami, pedagogami, bądź też muzykują po amatorsku, są krzewicielami kultury muzycznej w swoich środowiskach przynosząc chlubę nie tylko szkole, ale i naszemu miastu.

Lata spędzone w szkole dostarczają dzieciom i ich rodzicom wiele radości, głębokich i ciekawych przeżyć związanych z muzyką, występami publicznymi, muzykowaniem zespołowym. Kontakt z muzyką i sztuką uwrażliwia na piękno, rozwija osobowość, wyobraźnię, ogólne uzdolnienia. W szkole kształci się 105 uczniów, nie tylko z Jarocina, ale także z okolicznych miejscowości.

Od 1 września 2002 roku do sierpnia 2013 roku szkołą kierowała dyrektor Izabela Skrzypek. Od września 2013 roku do roku 2014 pełniącą obowiązki dyrektora szkoły została Dorota Chłopocka, natomiast od września 2014 r. Pani Dorota Chłopocka została wyłoniona w drodze konkursu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stanowisko dyrektora.

Szkoła Muzyczna nie jest zamknięta w murach budynku, nie ogranicza się wyłącznie do działalności edukacyjnej. Bardzo rozległa oraz różnorodna jest jej działalność artystyczna dla środowiska. Uczniowie biorą udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach kulturalnych, państwowych i środowiskowych. Współpracujemy z młodzieżą innych szkół organizując wspólne przedstawienia, zapraszamy do wspólnego muzykowania młodzież z Jarocińskiego Ośrodka Kultury, harcerzy, zespoły ludowe, przedszkola. Nawiązana została także współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną, Ogniskiem Muzycznym, Parafiami oraz dziećmi niepełnosprawnymi.

Działają u nas zespół smyczkowy, zespół muzyki rozrywkowej, zespół saksofonowy, zespół instrumentów dętych blaszanych, zespół perkusyjny, chór.

Aby umożliwić uczniom pełniejsze uczestnictwo w kulturze korzystamy z różnorodnych form wspomagających edukację muzyczną. Uczestniczymy w przedstawieniach operowych, operetkowych, baletowych oraz koncertach:
w Teatrze Wielkim, w Teatrze Muzycznym, w Filharmonii Poznańskiej i Kaliskiej. Organizowaliśmy też muzyczne wycieczki szlakiem wielkich europejskich teatrów muzycznych.

Działania dyrekcji, pedagogów i uczniów wspomagane są przez Radę Rodziców, która jest fundatorem nagród i upominków dla uczniów, dofinansowuje wyjazdy na koncerty, konkursy, wycieczki, zakup pomocy szkolnych, naprawę instrumentów muzycznych.
Wróć do spisu treści