Szkolny Konkurs "Etiuda" - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
Regulamin Szkolnego Konkursu
„ETIUDA – Lubię to!”

1. Organizatorem Konkursu jest PSM I stopnia w Jarocinie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Muzycznej w Jarocinie.

3. Celem Konkursu jest:
• zwiększenie zainteresowania grania etiud i ćwiczeń technicznych wśród uczniów.
• poprzez wewnętrzną rywalizację konkurs ma zmobilizować młodych muzyków do pracy nad tą formą muzyczną.
• promowanie umiejętności artystycznych uczniów
• podnoszenie poziomu nauczania
• konfrontacja poziomu artystycznego oraz prezentowanych etiud
• prezentacja i promocja najzdolniejszych uczniów
• wymiana doświadczeń i uwag pomiędzy pedagogami

4. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie jednej Etiudy o charakterze dowolnym. Dozwolona jest gra z nut. Niedopuszczalne jest granie utworów solowych, piosenek lub miniatur jako etiud. Czas trwania etiudy : do 6 minut.

5. Ilość uczestników jest nieograniczona. Udział w Konkursie jest bezpłatny, decyzje o wzięciu udziału musi zaakceptować nauczyciel prowadzący dany instrument.
Przewidziany jest podział na II grupy wiekowe.
I grupa - uczniowie urodzeni od 2008 r. i młodsi
II grupa - uczniowie urodzenie od 2007 r. i starsi.

W przypadku małej ilości zgłoszeń, podział na grupy wiekowe będzie zniesiony.

6. Konkurs odbędzie się 15.04.2019r. w Auli PSM I stopnia w Jarocinie. Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana wraz z harmonogramem na tablicy ogłoszeń.


7. Jury będzie składać się z nauczycieli, których powoła Dyrektor Szkoły. Ponadto:
- przesłuchania uczestników odbywać się będą w porządku alfabetycznym
- decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
- Jury ma prawo dowolnego podziału nagród

8. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel instrumentu głównego na wcześniej udostępnionej w sekretariacie karcie wpisując poniższe informacje:
- imię i nazwisko ucznia
- instrument
- rok urodzenia, klasa i cykl
- nazwa etiudy, autor
- nazwisko nauczyciela

9. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.

10. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody.

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu  Facebook PSM I stopnia w Jarocinie,  internetowej stronie szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń możliwie najszybciej.

12. Wręczenie nagród odbędzie się podczas koncertu wiosennego 5 maja.

Wróć do spisu treści