Terminarz - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAROCINIE :

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:
1 września 2021 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:
23 – 31 grudnia 2021 r.

3. Ferie zimowe:
17 30 stycznia 2022 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:
14 19 kwietnia 2022 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
24 czerwca 2022 r.

6. Ferie letnie:
25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
15 października 2021 r.
2 listopada 2021 r.
12 listopada 2021 r.
7 stycznia 2022 r.
2 maja 2022 r.
17 czerwca 2022 r.


Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Wróć do spisu treści