Terminarz - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
dla ucznia
Terminarz roku szkolnego 2018/2019 :
1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe: 14 – 27stycznia 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.
6. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół,
kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Wróć do spisu treści