Informacje i pliki do pobrania - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022 na następujące instrumenty: fortepian, gitara, skrzypce, klarnet, saksofon, flet, trąbka, perkusja oraz akordeon.

W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i załączników, zeskanowanie oraz wysłanie ich na adres mailowy: rekrutacja@psmjarocin.pl  Dokumenty można również dostarczyć osobiście do Sekretariatu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie.  Termin dostarczenia dokumentów do sekretariatu Szkoły upływa 17 czerwca 2021 roku. Ocena badania przydatności kandydatów do PSM I stopnia w Jarocinie odbędzie się w czerwcu 2021 roku.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego jest ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego jest ukończone 6 lat i nie przekroczenie 10 lat. Oceny badania przydatności dokonuje powołana przez Dyrektora komisja składająca się z pedagogów odpowiednich specjalności z wykorzystaniem opracowanych testów. Oceny z badania przydatności wystawia się według skali punktowej od 1 do 25 pkt.
Zaświadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej:Klauzula informacyjna
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jarocinie:Regulamin Rekrutacji
PSM I stopnia w Jarocinie:
Ankieta osobowa kandydata
PSM I stopnia w Jarocinie:

Wróć do spisu treści