Szkolny Konkurs Pianistyczny "Jak to grasz?" - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
Regulamin Szkolnego Konkursu Pianistycznego
„Jak to grasz?”

1.       Szkolny Konkurs Pianistyczny „Jak to grasz?” ma charakter konkursu, w którym mogą brać udział uczniowie klas fortepianu Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie.
Celem konkursu jest :
- konfrontacja dokonań uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie
- stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności
- wymiana doświadczeń pedagogicznych
- podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej

2.       Organizatorem Szkolnego Konkursu Pianistycznego „Jak to grasz?” jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie.

3.       Szkolny Konkurs Pianistyczny „Jak to grasz?” przebiegać będzie w czterech kategoriach :
a)       kategoria I – uczniowie kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz uczniowie kl. I cyklu czteroletniego
b)       kategoria II – uczniowie kl. III i IV cyklu sześcioletniego oraz uczniowie kl. II cyklu czteroletniego
c)       kategoria III – uczniowie kl. V cyklu sześcioletniego oraz uczniowie kl. III cyklu czteroletniego
d)       Kategoria  IV – uczniowie kl. VI cyklu sześcioletniego oraz uczniowie kl. IV cyklu czteroletniego

4. Materiały nutowe zostaną dostarczone nauczycielom z dniem 1 marca 2019 roku, zaś Szkolny Konkurs Pianistyczny „Jak to grasz?” odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r.
w Auli Pałacu Radolińskich Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie.

5. Zgłoszenia uczestników należy składać do dnia 5 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie.

6.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać kolejno :
a/ utwór obowiązkowy wyznaczony dla danej kategorii
b/ utwór a vista wyznaczony dla danej kategorii

7. Wykaz utworów obowiązkowych dla danej kategorii :
Kategoria I (kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz kl. I cyklu czteroletniego)
J. Bost – Father in my cap
Kategoria II (kl. III i IV cyklu sześcioletniego oraz kl. II cyklu czteroletniego)
S. Majkapar – Preludium C-dur nr 1
Kategoria III (kl. V cyklu sześcioletniego oraz kl. III cyklu czteroletniego)
F. Lynes – Tarantella
Kategoria IV (kl. VI cyklu sześcioletniego oraz kl. IV cyklu czteroletniego)
J. George – Knight’s tale

8.       W skład Jury konkursu wchodzą nauczyciele fortepianu PSM I stopnia w Jarocinie oraz Dyrektor Szkoły.

9.       Decyzje Jury są nieodwołalne.

10.      Jury oceniać będzie osobno w skali punktowej od 1-25 pkt. wykonanie utworu obowiązkowego oraz utworu a vista. Z sumy dwóch ocen będzie wyciągana średnia arytmetyczna stanowiąca punktację końcową.

11.       Zdobywcy czołowych  nagród w każdej kategorii otrzymają tytuł laureata.

12.       Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.

13.     Program należy wykonać z pamięci, nie uwzględniając repetycji z wyjątkiem oznaczenia da capo.  

14.    Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej.

15.    Więcej informacji dotyczących konkursu będzie można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.psmjarocin.pl                                              
Wróć do spisu treści