Rejestracja online kandydata - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
REKRUTACJA ONLINE NA ROK SZKOLNY 2020/2021
W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych formularzy i załączników oraz wysłanie ich do nas za pośrednictwem formularza  zgłoszeniowego online, na adres mailowy szkoły lub dostarczyć osobiście do sekretariatu. Jeżeli nie posiadają Państwo skanera zalecamy skorzystanie z aplikacji skanujących na smartfony jak Simple Scanner, Cam Scanner itp. Podanie można przesłać również w formie zdjęcia. Termin dostarczenia dokumentów do sekretariatu Szkoły upływa 24 czerwca 2020 roku.

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego jest ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego jest ukończone 6 lat i nie przekroczenie 10 lat. Oceny badania przydatności dokonuje powołana przez Dyrektora komisja składająca się z pedagogów odpowiednich specjalności z wykorzystaniem opracowanych testów. Oceny z badania przydatności wystawia się według skali punktowej od 1 do 25 pkt.

Zaświadczenie lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej:Klauzula informacyjna
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jarocinie:Regulamin Rekrutacji
PSM I stopnia w Jarocinie:
Ankieta osobowa kandydata
PSM I stopnia w Jarocinie:

Wróć do spisu treści