Szkolny Konkurs "Etiuda" - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie ogłasza
VII Wewnątrzszkolny konkurs „ETIUDA – Lubię to!”
§ 1
Organizatorem Konkursu jest PSM I stopnia w Jarocinie.
§ 2
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Muzycznej w Jarocinie.
§ 3
Celem Konkursu jest:
• zwiększenie zainteresowania grania Etiud i ćwiczeń technicznych wśród uczniów.
• motywowanie do systematycznej pracy w domu, wymuszonej przez obecną sytuacje epidemiologinczą w kraju i na świecie wywołanej przez Covid-19.
• poprzez wewnętrzną rywalizację konkurs ma zmobilizować młodych muzyków do pracy nad tą formą muzyczną.
• promowanie umiejętności artystycznych uczniów
• podnoszenie poziomu nauczania
• konfrontacja poziomu artystycznego oraz prezentowanych etiud
• prezentacja i promocja najzdolniejszych uczniów
• wymiana doświadczeń i uwag pomiędzy pedagogami
§ 4
Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nagranie wideo jednej Etiudy o charakterze dowolnym. Uczestnik konkursu musi być dobrze widoczny a nagranie dokonane w dobrych warunach oświetleniowych i akustycznych. Plik wideo może być nagrany na urządzeniach typu smartphone, tablet, laptop z kamerą i mikrofonem lub aparatem fotograficznym. Dozwolona jest gra z nut. Niedopuszczalne jest granie utworów solowych, piosenek lub miniatur jako etiud. Czas trwania etiudy : do 4 minut.
§ 5
Ilość uczestników jest nieograniczona. Udział w Konkursie jest bezpłatny, decyzje o wzięciu udziału musi zaakceptować nauczyciel prowadzący dany instrument.
Przewidziany jest podział na II grupy wiekowe.
I grupa
Uczniowie urodzeni od 2009r i młodsi
II grupa
Uczniowie urodzenie od 2008r i starsi.
W przypadku małej ilości zgłoszeń, podział na grupy wiekowe będzie zniesiony
§ 6
Pliki w formacie video, avi lub inne powszechnie znane należy przesłać na adres mailowy konkurs.etiuda.lubieto@gmail.com do 15 maja 2020r. W przypadku z problemami w odtworzeniu pliku uczestnik zostanie poinformowany o nagranie w innym formacie.
W wiadomości mailowej należy zamieścić stosowne informacje:
- Imię i nazwisko ucznia
- Instrument
- Rok urodzenia, klasa i cykl.
- Nazwa etiudy, autor, z jakiego zbioru itp.
- Nazwisko nauczyciela
§ 7
Jury będzie składać się z nauczycieli, których powoła Dyrektor Szkoły. Wszyscy członkowie jury będą mieli dostęp do nagrań i na ich podstawie będą oceniać wg.punktacji 0-25pkt.
- Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
- Jury ma prawo dowolnego podziału nagród
§ 8
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Laureaci pierwszych miejsc otrzymają nagrody.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na profilu facebook, internetowej stronie szkoły oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń możliwie najszybciej.
Wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Opiekunem konkursu jest Pan Rafał Gubański.
Wróć do spisu treści