Terminarz - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie

Przejdź do treści
TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W JAROCINIE :

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2020 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2020 r.

3. Ferie zimowe: 15 lutego - 28 lutego 2021 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 1 – 6 kwietnia 2021 r.

5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 25 czerwca 2021 r.

6. Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.

7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4-7 stycznia 2021 r., 8 stycznia 2021 r., 4 czerwca 2021 r.


Pozostałe decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku szkół, kiedy rada szkoły nie została powołana – opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Wróć do spisu treści